STYRELSE

Ordförande    Kjell Melin

Sekreterare   Ove Johansson

Kassör           Leif Aktermo

Ledamot        Rolf Randberg

Ledamot        Martgareta Burell

 

FUNKTIONÄRER

Klubbmästare   Kjell Melin

Spelledare        Rolf Randberg

Bokningar         Kjell Melin

Cirkelledare      Kjell Melin

Revisorer          Agneta Gustafsson, Sune Jönsson

Notansvarig      Rolf Randberg, Ove Johansson

Hemsidan         Leif Aktermo

Festkommitté   Kent gustavsson, Kuno Österlund, Irené Karlsson, Maud Falk 

Valkommitté    Sune Blomkvist