STYRELSE

Ordförande    Kjell Melin          tel. 076-337 86 02

Sekreterare   Ove Johansson

Kassör           Leif Aktermo       tel. 0768-60 39 14

Ledamot        Jozef Stern

Ledamot        Margareta Burell

FUNKTIONÄRER

Klubbmästare   Kjell Melin

Spelledare        Kjell Melin och Jozef Stern

Bokningar         Kjell Melin

Cirkelledare      Kjell Melin

Revisorer          Agneta Gustafsson, Kuno Österlund

Notansvarig       Jozef Stern, Kjell Melin

Ljudanläggning  Kent Gustavsson, Kuno Österlund

Festkommitté    Kent Gustavsson, Maud Falk 

Valkommitté      Per-Erik Norström, Iréne Karlsson

Hemsidan          Leif Aktermo

Dela den här sidan