STYRELSE

Ordförande    Kjell Melin

Sekreterare   Ove Johansson

Kassör           Leif Aktermo

Ledamot        Per-Erik Norström

Ledamot        Martgareta Burell

 

FUNKTIONÄRER

Klubbmästare   Kjell Melin

Spelledare        Kjell Melin och Jozef Stern

Bokningar         Kjell Melin

Cirkelledare       Kjell Melin

Revisorer           Agneta Gustafsson, Kuno Österlund

Notansvarig       Jozef Stern

Ljudanläggning  Kent Gustavsson, Kuno Österlund

Festkommitté    Kent Gustavsson, Kuno Österlund, Irené Karlsson, Maud Falk 

Valkommitté      Per-Erik Norström, Iréne Karlsson

Hemsidan          Leif Aktermo